Petr Kolek

Proč jdu do voleb?

Se SEDMOU spolupracuji od jejího zrodu a mám z toho trvale a "vnitřně pevně" dobrý pocit.

Kandiduji tedy potřetí, práci zastupitele, resp. později radního jsem si vyzkoušel v uplynulých osmi letech. Do té doby jsem nikdy za žádnou stranu či uskupení nikam nekandidoval.

Léty jsem došel k názoru (nejen já), že chci-li dění ve Slatiňanech nějak ovlivňovat, "mluvit do toho", hlídat hodnoty, na nichž mi záleží, nezbývá mi, než "vylézt z ulity a jít s kůží na trh".

Letos kandiduji opět, ne že by se mi v komunální politice zalíbilo, ale že je dále co hlídat a do čeho strkat nos a vnášet vlastní názor, či prosazovat názor souznějící skupiny. Doufám, že k obecnému prospěchu.

Občanem Slatiňan jsem od narození, ve své praxi jsem se věnoval ekonomice, nejvíce ochraně a provozu památek a ochraně přírody. To jsou také témata pro případnou práci v zastupitelstvu mně nejbližší.

V současné době se jako inval. důchodce podílím na výchově a vzdělávání dětí ve funkci pedagogického asistenta.

 

 


 

Ing. Petr Kolek