Ivo Mandys

            V uplynulých dvou volebních obdobích jsem měl možnost pracovat v radě města a zastupitelstvu. Byla to velmi cenná osobní zkušenost. Uvědomil jsem si, že v komunální politice není podstatné prosadit svůj názor, ale hledat přijatelné řešení vzniklých situací a problémů. Přesto jsou pro mě stále některé oblasti zásadní a rád bych je v případě zvolení prosazoval i v novém volebním období:

 - budu maximálně podporovat další rozvoj a modernizaci školských zařízení

 - nadále budu vystupovat proti nevhodným změnám územního plánu a neuvážené výstavbě v krajinově a přírodně cenných lokalitách

 - rád podpořím další rozvoj plovárny a rozšiřování služeb a zázemí pro rekreaci a cestovní ruch

 - budu usilovat o další opatření směřující ke zklidnění  a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci

 - podpořím výstavbu vhodného zařízení pro Seniory

- zasadím se o zlepšování vzhledu našeho města

  A moje prosba na závěr:

    Za prostředí, ve kterém žijeme, je zodpovědný každý z nás. Chraňme a vytvářejme si ho proto společně!

 

Mgr. Ivo Mandys