Helena Tuhá


Proč jsem přijala nabídku jít do komunálních voleb 2010?
Před prázdninami se u nás objevil  Dan Vychodil s otázkou,zda bych šla s nimi,tj. se Sedmou,do podzimních komunálních voleb.Vyvracel mi všechny námitky typu „vy jste téměř všichni mladí,já o generaci starší,jsem již v důchodu,atp.“Nechal mi čas na rozmyšlenou a informace o Sedmě.Nabídku jsem přijala,v zastupitelstvu jsem již byla,tak bych nešla do neznáma,byla má první úvaha.Ale to není vše,naskakovaly mi další otázky a myšlenky.A tak jsem si vytvořila takový svůj vnitřní volební slib: Budu se snažit,aby Slatiňany byly ještě příjemnějším místem pro všechny skupiny obyvatel,ale přece jenom mě nejvíce zajímají senioři a pro ně potřebné služby,pomoc,péče a naplnění volného času a možná i vzdělávání.
Vývojové trendy v sociálních službách jdou v souladu s přáním většiny seniorů,být co nejdéle ve svém domácím prostředí,soběstačný co nejdéle nebo s pomocí rodiny nebo přátel a sousedů i odborné pomoci.
To je problematika,která je potřebná, patří do komunálních voleb,rozvíjí se a které rozumím,protože se jí zabývám nejméně 10 let a posledních 5 let intenzivně.
A něco o sobě a naší rodině:
Žijeme ve Slatiňanech více než 20 let, v části poblíž stadionů a plovárny.Jsme s manželem již v důchodu,ale oba pracujeme.Manžel na částečný úvazek, stále v chrudimské nemocnici na interně,já nyní řídím a koordinuji 2 projekty financované z ESF EU.Projekty jsou zaměřeny na sociální problematiku,na problematiku seniorů a péči o klienty se syndromem demence.
Jaké zkušenosti ,budu-li zvolena,mohu  do komunální práce přinést?
-znám celkem dobře problematiku sociálních služeb
-orientuji se v problematice projektů EU,jejich financování a řízení
-orientuji se slušně v pracovním právu(mám 2  semestry postgraduálního studia na Právnické fakultě UK)
-studovala jsem sociologii a psychologii na UK v Praze a dlouho jsem pracovala v oblasti sociologických výzkumů z různých sociálních a podnikových prostředí
-řídila jsem kolektiv pracovníků s více než 50  lidmi( UP Chrudim)
Děkuji Vám všem ,které jsem zaujala,nebo mě znáte, a dáte Sedmě ,nebo i mě svůj hlas v blížících se komunálních volbách.

PhDr. Helena Tuhá