Martin Šára

Proč jdu do voleb?

Poprvé mně s nabídkou kandidovat do obecního zastupitelstva oslovil Daniel Vychodil na podzim roku 2010. Do Slatiňan jsme se přistěhovali v červenci 2003, takže pro mnohé jsem stále „naplavenina" a tou ještě asi dlouho budu.


Pro ty, kteří mně neznají, bych nejprve uvedl pár řádků o sobě. Jsem ženatý, s manželkou Janou máme dvě děti, Klárce je 14 let a Ondrovi 10. Vzdělání jsem utrpěl v oblasti chemie a ochrany životního prostředí. Po vysoké škole jsem 7 let přednášel počítačové technologie na Univerzitě Pardubice. Po práci asistenta na vysoké škole jsem 5 let vedl jeden z týmů IT v ČSOB pojišťovně. Z IT pojišťovny jsem přešel na referát regionálního rozvoje v Chrudimi, kde jsem zpracovával Územně analytické podklady. Poté jsem byl zaměstnán jako správce IKT v Zeměměřičském úřadu a nyní již 3tím rokem vedu oddělení sběru dat ZABAGED®.


Slatiňany nám ale přirostly k srdci a proto se postupně více zapojujeme do jejich života, druhým rokem pomáhám Danielu Vychodilovi ve smečce vlčat při zdejším středisku Junáka. Další možností zapojení do veřejného života je i možnost kandidovat do obecního zastupitelstva.


V případě zvolení bych se chtěl zaměřit na následující témata:

1.      Otevřenost radnice občanům by ale měla platit i pro komunálního politika, proto v případě zvolení budu naslouchat všem požadavkům občanů. 

2.      V oblasti územního plánu bych se chtěl zasadit o uvážený rozvoj Slatiňan, Škrovádu, Trpišova, Kunčí, Presů, Podhůry a Kochánovic. Nejde podporovat pouze rozvoj obytných ploch bez podpory dostatečné kapacity návazné infrastruktury a služeb.

3.      V oblasti životního prostředí bych se chtěl zaměřit na prosazení zachování stávajícího krajinného rázu a tuto cennost využít například aktivnějším zapojením do projektu Chrudimsko-Hlinecko - krajina zážitků".

4.      Nemalou měrou bych se chtěl podnítit vznik koncepce revitalizace třídy TGM jako místa k životu (po dokončení obchvatu), tuto koncepci projednat s občany a poté ji použít jako podklad pro architektonickou soutěž.


 

Ing. Martin Šára

Na závěr si neodpustím krásná slova pana Jana Wericha (6. února 1905, Praha - 31. října 1980, Praha):

 

Když už člověk jednou je,

tak má koukat aby byl.

A když kouká, aby byl, a je,

tak má být to, co je,

a nemá být to, co není,

jak tomu v mnoha případech je.