Jan Hanuš

Proč jdu do voleb?

Jsem člověk, kterému není lhostejné, co se děje v našem městečku a rád bych i nadále působil v zastupitelstvu města Slatiňan a svým postojem a hlasem se zasazoval o to, aby se lidé žijící ve zdejším městě a nejbližším okolí cítili dobře a spokojeně.

Protože jsem již několikrát, díky podpoře voličů působil v zastupitelstvu či radě města, tak vím, jak a co se v minulosti udělalo pro občany, ale také kde je ještě co dohánět a napravovat.

Nerad bych se nyní opakoval a vyjmenovával věci, které bych chtěl prosazovat, neboť jsou součástí našeho volebního programu.

Přesto bych chtěl „vypíchnout“ oblast zájmu mé nejbližší, a to je mládež, která je všude budoucností společnosti. Rád bych i nadále prosazoval, aby podmínky pro její růst, vzdělávání, bydlení a volnočasové vyžití bylo co nejlepší, aby získali vztah k místu bydliště a mohli se pak sami v budoucnu věnovat a starat o rozkvět města se stejným úsilím, jako my nyní.

Mgr. Jan Hanuš