Daniel Vychodil

Proč jdu zase do voleb?

 

V roce 2006 jsme založili stranu Sedma, jejímž prostřednictvím jsme chtěli klást důraz na vybraná témata komunální politiky. Nyní je za námi druhé  volební období. Během něho jsme se snažili realizovat postupně náš program. Některé věci se podařily zcela, některé částečně, v některých jsme narazili.

 

V minulých dvou volbách jsem působil v zastupitelstvu i radě města. Nadále chci v případě zvolení pracovat pouze v zastupitelstvu města. Proto nekandiduji na čelných místech kandidátky.

 

    Každý z nás se zaměřuje na určitá témata. Do dalšího volebního období Vám za sebe nabízím zejména následující témata:

  1. Komunální politika není postavena pouze na velkých investičních akcích, nýbrž na řadě drobností, které občanům někdy otravují život. Chci nadále naslouchat námětům a připomínkám a dle svých možností se je snažit řešit.
  2. Chci nadále všemi možnými způsoby podporovat školní i mimoškolní výchovu a vzdělávání.
  3. Budu se nadále angažovat v oblasti obnovy a údržby vybraných částí naší krajiny (Třešňovka, jabloňové sady, park, Kaštanka).
  4. Krajina a územní plán nejsou trhacím kalendářem. Mají svou koncepci a neuvážené zásahy mohou trvale poškodit ráz některých cenných území v naší krajině. Budu podporovat takovou podobu nového územního plánu, která neustoupí v cenných lokalitách tlaku developerů a stavebníků.
  5. Budu se zasazovat za odpovědné zacházení s finančními prostředky.
  6. Rád bych nadále působil jako oddávající. Svatební obřady mohou mít kromě té obvyklé i alternativnější podobu. Mohou probíhat kdekoliv v katastru města a mohou mít různou podobu. Snoubencům rád vyjdu vstříc

 

Mgr. Daniel Vychodil